Dr. Varga Detre

A Varga Ügyvédi Társulás alapító partnere, jelenlegi vezetője. Öt éves egyetemi oktatói múltja, továbbá nagydoktori kutatási területe a gazdasági büntetőjoghoz köti, mégis a Varga Ügyvédi Társulás képviselőjeként túlnyomórészt a polgári jog-, gazdasági jog-, adójog területével foglalkozik. Angol, olasz, német és török nyelven is folyékonyan beszél, így ő rakta le az alapjait az ügyvédi konzorcium nemzetközi kapcsolatrendszerének.


Dr. Varga Imre

1982-ben végzett Szegeden a József Attila Tud. Egy. Állam és Jogtudományi Karán, ezt követően ügyvédjelöltként Egerbe került, mivel ekkor még érvényben volt a numerus clausus törvénye. ’85-től egyéni ügyvéd, ’95-től a Heves Megyei Ügyvédi Kamara titkára volt, 2010 januárja óta elnöke. Mint ügyvéd a polgárjog területén, azon belül is a gazdaságjog, ingatlanjog területén tevékenykedik elsősorban.


Süleyman Serdal Balkanli

A tradicionális ügyvéd családból származó, Törökországban praktizáló ügyvéd a Varga Ügyvédi Társulás nemzetközi kapcsolatrendszerének fontos személyisége. Szakjogászi végzettségének köszönhetően a kontinentális- és a nemzetközi kereskedelmi jog mellett az angolszász jog területén is jelentős tapasztalattal rendelkezik.