Okiratok készítése, véleményezése


A mindennapi életben elterjedtek az internetről- vagy akár okirati ügyletekben nem jártas jogászoktól származó biankó szerződésminták, amelyek alkalmazása igen kockázatos. Legtöbbször ezen okiratokat nem szakértők készítették, és a felhasználó sem tudja, hogy az ő ügyében az adott tervezet alkalmas-e a cél elérésére vagy nem. 

Jogügyletek (szerződések- és egyéb kapcsolódó dokumentumok) okiratba foglalásával növekszik annak az esélye, hogy az okiratokban foglaltak az Ön elképzelései szerint megvalósulnak. Ezek a jogügyletek tartalmukat tekintve lehetnek szerződések, teljesítési igazolások, átvételi elismervények, szerződésekhez kapcsolódó dokumentációk. Formai szempontból készítünk elektronikus és papír alapú okiratokat, közreműködünk közjegyzői okiratok és közokiratok készítésében, tervezeteket készítünk és véleményezünk a gazdasági élet legkülönbözőbb igényei számára. 

 A Varga Ügyvédi Társulás szakértői az Ön érdekeit védő, azonnal végrehajtható okiratok készítésében működnek közre, amelyekben az Ön érdekeit szerződési biztosítékok védik. Ha napi szinten többször válik szükségessé okiratok készítése, vállaljuk az okirat készítés automatizációjának, standardizálásának és a folyamat optimalizálásának megbízását is az Ön székhelyén vagy telephelyén, beleértve a munkatársai képzését is, hogy a mindennapokban önállóan, hibátlanul tudjanak okiratokat készíteni, és csak akkor kelljen hozzánk fordulni, ha egy ügy eltér a normától, akkor viszont felismerjék, ha szakértő bevonására van szükség.


Ajánlás

„Minden szerződéstervezetet vagy tartozás-elismerést, teljesítési igazolást véleményeztetünk ügyvéd partnerünkkel a Varga Ügyvédi Társulásnál, sőt gyakran az irat tervezetének elkészítését is rájuk bízzuk. Üres közhely az, hogy minden papír annyit ér, amennyit betartanak belőle. A valóságban egy jó ügyvéd által előkészített papír garantálja, hogy az ügylet rendben folyjon le.”