Dr. Varga Imre

Dr. Varga Imre

Jogi doktorátusát a Szegedi Tudományegyetemen szerezte 1982-ben. Az egyetem elvégzését követően az ügyészi pálya felé fordult, végül azonban Egerbe költözött egy álláslehetőség miatt: ügyvédjelölt lett. Az ügyvédség abban a korszakban munkaközösségekben működött, így Dr. Varga Imre egy 22 ügyvédből álló testület tagjaként tanulhatta ki a szakma fortélyait.

A rendszerváltás és a privatizáció idején már tapasztalt ügyvédként élte meg a gazdasági átalakulást: egyik napról a másikra sziklaszilárdnak hitt nagyvállalatok mentek tönkre, és új gazdasági elit született. A szocialista típusú gazdaságirányítás összeomlása után a szeme előtt született meg egy új jogrendszer: a számvitel, a gazdasági társaságok, az adórendszer és más alapvető jogterületeket a kezdet kezdetétől nyomon követhette.

Szakmai és emberi elismertségét bizonyítja, hogy a hevesi megyeszékhely lokálpatrióta ügyvédi szakmai közössége megválasztotta és újra megválasztotta az ügyvédi kamara titkárává, majd 2006-ban (és azóta is) a Heves Megyei Ügyvédi Kamara elnökévé.

A Heves Megyei Ügyvédi Kamara elnökeként és a Magyar Ügyvédi Kamara Teljes Ülése tagjaként Dr. Varga Imre mind a területi, mind az országos ügyvédi közéletben vezető szerepet tölt be. Közéleti tevékenysége mellett a Varga Ügyvédi Társulás alapító tagja és szakmai vezetője.

Dr. Varga Imre fő szakterületét az ingatlanjog, a társasági jog és a kötelmi jog képezi. Okiratszerkesztő ügyvédként rövid, rendkívül lényegre törő és szabatos, jogilag letisztult stílust képvisel. Peres ügyvédként tárgyilagos, korrekt hangneme miatt a bíróságokon is országos elismertséggel rendelkezik, és rendkívül hatékony a perbeli egyezségek megkötése terén. Perstratégiáját az ellenfél álláspontjának alapos ismerete, cáfolata, a kivárás és a kitartás jellemzi, ragaszkodik ahhoz, hogy mind a peres beadványokban, mind a szóbeli nyilatkozatban a lehető legkevesebb információt, kizárólag a lényeget szabad közölni, és a perdöntő érveket a megfelelő pillanatra kell hagyni.

Büntetőügyeket egyáltalán nem vállal, noha büntetőjogi körökben is elismerik mint gazdasági ügyvédet. Nem feledve gyökereit, jogi segítségnyújtó tevékenységet folytat olyan embereknek, akiknek nincs lehetősége ügyvédi szolgáltatásokat igénybe venni.

Ügyfelei gyakorlatiasnak és kíméletlen realistának ismerik. Nem képes azt mondani, amit az ügyfél hallani akar, ha nem ért egyet vele szakmailag, véleményét pedig fekete fehéren elmondja. Stratégiáiban jogi meggyőződését követi, és olyan ügyhöz, amiben nem hisz, nem adja a nevét. Az ügyértéktől függetlenül előfordulhat, hogy azt mondja: „nem biztos, hogy ez engem érdekel.”

Arra büszke, ha megbízója elégedett, és úgy érzi, többet, jobbat kapott, mint amire számított. Szakmailag igen kritikus, etikai kérdésekben pedig nem ismer kompromisszumot. 


Vissza

Tudjon meg többetLépjen velünk kapcsolatba